Annons

Svenskarna vill inte ha kvotering

JÄMSTÄLLDHET 63 procent av de tillfrågade i en ny undersökning säger nej till kvotering till börsbolagens styrelser. Människor vill ha åtgärder som gör konkret skillnad i vardagen, inte symbolpolitik, skriver finansmarknadsminister Mats Odell tillsammans med tre kvinnor på höga chefsposter.

Under strecket
Publicerad

Hälften av Sveriges befolkning består av kvinnor. Detta faktum avspeglas tyvärr inte i företagsledningar och styrelser. Problemet finns både i privat- och offentligt ägda företag. Och trots att det vid det här laget förts spaltkilometer av offentlig debatt kring frågan har andelen kvinnor i styrelserna fortsatt att ligga kvar på en låg nivå. Enligt den senaste sammanställningen är bara knappt var femte ledamot i ett börsbolag kvinna, vilket inte är acceptabelt.

Det är självklart för oss alla att kvinnor har samma rätt till inflytande i näringslivet som i övriga delar av samhället. Kön ska inte vara en särskiljande faktor när det gäller möjligheten att fatta de beslut som får återverkan på företag, organisationer och verksamheter.

Annons
Annons
Annons