Annons

Svenskarna vill inte ha kvotering

JÄMSTÄLLDHET 63 procent av de tillfrågade i en ny undersökning säger nej till kvotering till börsbolagens styrelser. Människor vill ha åtgärder som gör konkret skillnad i vardagen, inte symbolpolitik, skriver finansmarknadsminister Mats Odell tillsammans med tre kvinnor på höga chefsposter.

Publicerad

Hälften av Sveriges befolkning består av kvinnor. Detta faktum avspeglas tyvärr inte i företagsledningar och styrelser. Problemet finns både i privat- och offentligt ägda företag. Och trots att det vid det här laget förts spaltkilometer av offentlig debatt kring frågan har andelen kvinnor i styrelserna fortsatt att ligga kvar på en låg nivå. Enligt den senaste sammanställningen är bara knappt var femte ledamot i ett börsbolag kvinna, vilket inte är acceptabelt.

Det är självklart för oss alla att kvinnor har samma rätt till inflytande i näringslivet som i övriga delar av samhället. Kön ska inte vara en särskiljande faktor när det gäller möjligheten att fatta de beslut som får återverkan på företag, organisationer och verksamheter.

Annons
Annons
Annons
Annons