Op ed

Johanna Möllerström:Svenskarna tror att de är fattigare än vad de är

Johanna Möllerström
Foto: COLOURBOX
Under strecket
Publicerad
Annons

I ett internationellt perspektiv ligger vi svenskar långt till vänster i våra politiska åsikter. Jämfört med medborgare i till exempel USA vill vi ha en starkare stat och vi ser gärna att mer resurser omfördelas från dem som tjänar mer till dem som tjänar mindre. Men hur välinformerade är vi när de här politiska preferenserna skapas? Det undersöker jag tillsammans med mina medförfattare David Seim och Mounir Karadja i en uppsats som ges ut av Institutet för näringslivsforskning (IFN) i morgon.

I maj 2011 skickade vi, i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB), ut en enkät till ett representativt urval av 4 500 svenskar över 18 år. I enkäten bad vi de svarande ange var de befinner sig i inkomstfördelningen, det vill säga hur många svenskar som de tror är rikare och fattigare jämfört med dem själva. Eftersom SCB länkade enkätsvaren till data med information om inkomst från Skatteverket kunde vi sedan avgöra huruvida en person hade en korrekt uppfattning om sin position i inkomstfördelningen eller inte.

Annons
Annons
Annons