Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Roland Poirier Martinsson: Svenskarna som flyr till Åland

Häromveckan fick jag ett mail från Jonas Himmelstrand. Efter åratals kamp för rätten att hemskola sina barn blev ”repressalier och hot med socialtjänst och viten [...] för hotfullt”. Familjen flyr till Åland, där redan ett antal svenska flyktingar bosatt sig av samma skäl.

Att undervisa barn i hemmet är vanligt i den fria världen. Det har undersökts kors och tvärs; hemskolade barn lär sig mer och utvecklar bättre social kompetens än motsvarande grupper i vanlig skola.

Det är inget konstigt med det, och döljer ingen kritik mot skolor som gör sitt bästa efter sina förutsättningar. Omständigheterna är helt enkelt gynnsamma när man hemskolar. Nätverken av familjer i samma situation är ovärderliga resurser. Livskvaliteten skänker trygghet och harmoni.

Annons
X

Varför tvingar då Folkpartiet människor i landsflykt? Denna rationella församling borde väl kunna studera forskningen och dra slutsatsen att hemskolning är en god sak? Det skulle dessutom innebära ytterligare valfrihet för människor, och det finns ju en tanke bland en del folkpartister om att liberalism hänger ihop med frihet.

Svaret är, förmodar jag, att det finns en oro att föräldrar kommer att lära sina barn fel saker.

Så låt oss ta tjuren vid hornen. Vi bortser från den överväldigande majoritet som lär sina barn att kvinnor och män äger lika rättigheter, att universum tillkom för fjorton miljarder år sedan, och att muslimer, judar, kristna och icke-troende bör bemötas lika.

Tänk i stället en familj rotad i bokstavstroende kristendom eller fundamentalistisk islam. De bryter inte mot lagen, men berättar för sina barn att kvinnan bär ansvaret för barnen, Gud skapade världen enligt 1:a Mosebokens beskrivning, otrogna är uteslutna som nära vänner. Motiverar denna lilla minoritet det generella förbudet mot hemskolning, som tvingar svenskar av genomsnittliga åsikter att fly landet?

Det finns två skäl att svara nej, ett praktiskt och ett principiellt. För det första, barn i sådana familjer byter inte hemskolning mot en folkpartistisk idealsituation. Även om de går i vanlig skola kvarstår i hög grad utmaningen att leva med det deras föräldrar lär dem. För det andra, och viktigare: ett grundläggande krav på ett fritt samhälle är att det tolererar åsikter och livsstilar som majoriteten uppfattar som djupt obehagliga – så länge inga lagar bryts.

Denna liberala princip rationaliserar Folkpartiet bort med hjälp av lagstiftning. Grupper man inte tycker om bryter nu faktiskt mot lagen, och behöver därför inte tolereras.

I grund och botten handlar det om följande tankefigur. Det finns två sorters människor. Dels folkpartister, dels sådana som tvingas av fördomsfulla auktoriteter – traditioner, religioner, strukturer – att tänka fel. Eftersom samhället och lyckan kräver upplysthet och rationalitet är det statens skyldighet att rädda den senare gruppen undan tankeförtryck. Den kampen kommer att fortsätta, och när alla religiösa uttryck i samhället undanröjts riktas sökljuset någon annanstans.

Och på Åland sitter familjen Himmelstrand.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X