Annons

Dick Harrison:Svenskarna på andra sidan Bottenhavet

Finska kriget 1808–1809 innebar slutet på 600 års gemensam svensk-finsk historia. Allra mest berörde konflikten den svenskspråkiga befolkningen i Finland, som gick från att vara ett riksbärande skikt till en minoritet i sitt eget hemland.

Publicerad

För två sekler sedan sprängdes det svenska riket i två delar. År 1808 gick östra rikshalvan för alltid förlorad för det svenska riket. Den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland 1809 innebar slutet på 600 års gemensam svensk-finsk historia. Vad som varit snudd på omöjligt att föreställa sig på 1500- och 1600-talen – ett självständigt Finland – är i dag en självklar och av ingen ifrågasatt realitet.

Det kommer följaktligen knappast som någon överraskning att detta och nästföljande år rymmer åtskilliga jubileer och minneshögtider med svensk-finsk historia i fokus. 1808–1809 års konflikt är det hittills sista stora krig Sverige har tvingats utkämpa. Det fick oerhörda territoriella konsekvenser och skapade ett av våra största nationella trauman. Den moderna svenska nationalismen, med allt från dådkraftiga vikingar till blågula flaggor och dalahästar, tar sitt avstamp i de känslor som frambesvors av nederlaget. För Finlands del innebar kriget och freden begynnelsen på vandringen mot den självständighet som skulle komma ett drygt sekel senare. Högtidlighållandet av 1808–1809 års händelser är alltså lätt att förklara och högst lovvärt i en tid då det inte är givet att ens universitetsstuderande i ämnet historia vet att Sverige och Finland en gång var samma rike. (Jodå, jag har själv drabbats av sådana studenter).

Annons
Annons
Annons