Svenskarna öppnar plånböckerna igen

Under strecket
Publicerad
Annons

Snabbindex från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att försäljningen inom den egentliga detaljhandeln ökade med 6,3 procent i februari, mätt i löpande priser. Februari är därmed, mätt i såväl fasta som löpande priser, den tillväxtmässigt starkaste försäljningsmånaden under den senaste 12-månadersperioden.

Det mest spännande i februari månads Snabbindex är att det gick uppåt för sällanköpsbranscherna. Elektronikhandelns försäljning ökade med 4,1 procent, och det är första månaden sedan februari 2001 som branschen uppvisade en positiv försäljningsutveckling. Även möbelhandeln redovisade den starkaste omsättningstillväxten på över ett år, plus 7,8 procent.
I Snabbindex kan man läsa att detta "indikerar sannolikt slutet på en mer återhållsam konsumtion inom sällanköpsvaruhandeln som brukar följa av en allmän konjunkturavmattning".

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons