Annons

Svenskar vill ha en tryggare arbetsmarknad

I dag släpper vi rapporten ”Stoppa skitlivet”, med konkreta förslag för en tryggare arbetsmarknad. Kraven för att förhindra missbruket av visstidsanställningar måste skärpas. Inhyrd bemanning ska inte få användas för att täcka ett permanent behov av arbetskraft. Dessa krav har också ett starkt stöd hos svenska folket, visar en undersökning av Novus som vi presenterar i dag. Det skriver rapportförfattarna och företrädare för Arena Idé.

Under strecket
Publicerad

Åtta procent av Sveriges befolkning är arbetslösa. Både ur ett individuellt och samhällsekonomiskt perspektiv är konsekvenserna djupt allvarliga. Men arbetslösheten påverkar också villkoren för dem som har ett arbete. Hotet om arbetslöshet gör det enklare att försämra löner, arbetstider och anställningstrygghet.

I dag har 697 000 personer en tidsbegränsad anställning. Det är 51 000 fler än i september 2012. Det kommer alltid att finnas ett visst behov av tillfälliga anställningar, exempelvis i samband med tidsavgränsade projekt eller vikariat. Vad vi vänder oss emot är missbruket av visstidsanställningar. Därför behövs regler som hindrar att visstidsanställningar staplas på varandra i syfte att undvika att behöva ge medarbetare den trygghet en fast tjänst innebär. Detta krav har ett starkt stöd hos svenska folket, där 59 procent instämmer helt i förslaget och 28 procent instämmer delvis, enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av oss.

Annons
Annons
Annons