Svenskar toleranta mot minoriteter

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenskarna är bland Europas mest toleranta folk mot etniska minoriteter, visar en stor studie från EU:s byrå mot diskriminering, rapporterar TT.
Minst tolerans finns i Grekland och i de forna öststaterna.
Studien bygger på 1997, 2000 och 2003 års EU-barometer - en opinionsundersökning EU årligen gör med 1 000 svarande i varje land. Vidare ingår en mätning - med 1 500-2 500 svarande per land - EU gjorde 2003 om inställningen till minoriteter.
Forskarnas slutsats är att tolerans eller inte mycket grundas på hur konkurrensutsatta de svarande känner sig av minoriteter vad gäller exempelvis arbete eller bostad. Hög arbetslöshet, bostadsbrist och/eller verklig eller upplevd fattigdom kan därför leda till större intolerans.

Annons
Annons
Annons