Svenskar skeptiska till EU

Under strecket
Publicerad
Annons

Bonn En dryg fjärdedel av svenskarna säger nej till Sveriges EU-medlemskap. Det är mer än i något annat land inom EU. Och hälften av befolkningen anser att Sverige inte haft några fördelar av medlemskapet. Det framgår av EU-kommissionens senaste barometerdata som visar att Sverige idag hör till de mest EU-skeptiska länderna i EU, klart före Danmark och i flera frågor före Storbritannien. Siffrorna bygger på en opinionsmätning bland 16 410 tillfrågade i de 15 länderna, den så kallade EU-barometern. Mätningen genomfördes mellan 18 mars och 30 april och publiceras i Bryssel. Tillfrågade om hur de upplever identiteten med Europa svarar 55 procent av svenskarna att de även i framtiden uteslutande kommer känna sig som svenska medborgare. I Storbritannien är siffran 64 och i Finland 56 procent.

Däremot är det bara en femtedel av italienarna och drygt en tredjedel av danskarna och tyskarna som pockar på sin nationalitet. I Luxemburg uppger en femtedel att de känner sig som européer. Motsvarande siffra i Sverige är en procent - rekordlåg. En tendens är att det svenska stödet för medlemskapet (41 procent) avtar för andra gången i rad. Förklaringen är att osäkerheten växer. Nästan en tredjedel anser i dag att det varken är bra eller dåligt att Sverige är med i EU.

Annons
Annons
Annons