Svenskar övar oftast med Nato

Två av tre svenska militära övningar genomförs i år ihop med Natoländer. Nio av tio svenska soldater utomlands står under Natobefäl. Siffrorna visar hur snabbt Sveriges samarbete med den 60-åriga alliansen utvecklas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under Kalla krigets neutralitetspolitik var Sveriges kontakter med Natoländerna få och topphemliga. Idag är Sverige med i EU och står fortfarande utanför Natos försvarsgarantier. Men på alla andra områden pågår ett desto mer intensivt samarbete.

–Nato har utvecklats otroligt de senaste tio åren. Det är för det första en försvarsallians. För det andra är Nato i likhet med FN och EU en organisation för säkerhetspolitisk dialog och samarbete även långt utanför alliansens område. I tredje hand är Nato också den främsta krishanteringsorganisation, förklarar ambassadör Veronika Wand Danielsson, chef för Sveriges Natodelegation i Bryssel.

Annons
Annons
Annons