Hushållen ser ljust på ekonomin

Stämningsläget bland företag och hushåll är klart starkare än normalt. Hushållens uppfattning om den egna ekonomin och om utvecklingen av arbetslösheten är mer positiv än för en månad sedan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Barometerindikatorn steg med drygt 5 enheter till 110,0 i maj från 104,6 i april, efter att ha minskat något de två föregående månaderna. Den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är klart starkare än normalt. Det framgår av Konjunkturbarometern för maj.

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, sjönk under maj med 0,7 enheter till 18,8. Uppfattningen om det ekonomiska läget är dock fortfarande betydligt mer positiv än normalt, skriver KI i rapporten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons