X
Annons
X

Svenskar litar alltför mycket på ambassaderna

Svenskarna är dåliga på att ta hand om sig själva när de är på resa – eller åtminstone förväntar de sig att ambassaden ska ge dem stöd i större utsträckning än vad de som svenska medborgare har rätt till. Det framgår av en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av UD och som presenterades på tisdagen.

Resandet i världen ökar alltmer – förra året gjorde svenskarna runt 13 miljoner utlandsresor. Men samtidigt har svenskar allt för hög tilltro till ambassadernas möjlighet att hjälpa till i nödsituationer som uppstår på utlandsresor.

Efter tsunamikatastrofen 2004 sköt antalet konsulära ärenden hos UD per år i höjden. Oräknat de ärenden som hade ett samband med tsunamin mer än fördubblades antalet från 930 år 2004 till 1925 år 2005.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X