Mikael Parkvall:Svenskar EU:s mest anglofila – utesluter nästan hela världen

Fengping Mao Palmblad undervisar sjätteklassare på Sveaskolan i Limhamn i kinesiska. Men svenskar framstår annars i allmänhet som mycket anglocentriska och intresset för främmande språk andra än engelska sjunker stadigt, skriver Mikael Parkvall.
Fengping Mao Palmblad undervisar sjätteklassare på Sveaskolan i Limhamn i kinesiska. Men svenskar framstår annars i allmänhet som mycket anglocentriska och intresset för främmande språk andra än engelska sjunker stadigt, skriver Mikael Parkvall. Foto: Erika Oldberg/TT

Många svenskar förstår bara ett utländskt språk – engelska – och fokuserar därför gärna på anglosaxiska länder. Det kan i sin tur leda till att de sällan drabbas av insikten att det finns fler världar där ute, där andra språk talas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Häromveckan dök den nygamla debatten om språkundervisningen i svenska skolor upp igen, föranlett av ett debattinlägg från Lärarnas Riksförbund. Åtminstone ett politiskt parti hakade på, och ville uppvärdera språkkunskapernas värde i skolsystemet.

Skolbarnens intresse för främmande språk andra än engelska sjunker stadigt. I flera EU-undersökningar framstår inget land som så anglocentriskt som Sverige. Andra européer kan i allmänhet engelska i mindre utsträckning än vi gör, men har i gengäld bättre hum om (framför allt) tyska och franska. I världen som helhet är engelska det oftast förekommande enskilda andraspråket, men trots att majoriteten människor är flerspråkiga, är det vanligaste att man lärt sig något annat än engelska, och 80 procent av världens befolkning kan inte språket alls.

Annons
Annons
Annons