Svenskar deltog i topphemlig inspektion i Irak

Två experter från försvaret har varit på hemligt uppdrag i Irak - utan regeringens vetskap. - Frågor av den här kalibern måste förankras hos regeringen, säger Tone Tingsgård, s, vice ordförande i försvarsutskottet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Experterna från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, utgav sig för att vara journalister och åkte till Irak för att i hemlighet granska uppgifter om att Saddam Husseins regim producerade massförstörelsevapen så sent som i fjol. Det uppgav nyhetsbyrån TT under lördagen. Åke Sellström, chef för FOI:s avdelning för NBC-skydd - den avdelning som sysslar med frågor om massförstörelsevapen - beslutade om resan utan att informera sina överordnande.

I en intervju för TT medger han att frågan borde förankrats högre upp i hierarkin. - Men i det här fallet bedömde vi att det inte var lämpligt eftersom vi ville ha väldigt lite spridning om vad vi tog oss för, säger Åke Sellström. Uppdraget hade sitt ursprung i att den förre chefen för FN:s vapeninspektioner i Irak, Rolf Ekéus, kontaktades av ett svenskt tv-team (se artikel nedan). - De sade sig ha uppgifter som gick ut på att den störtade regimen fortsatte med program för kemiska och biologiska vapen, säger Rolf Ekéus till SvD. Av allt att döma var det en mycket begränsad krets på FOI som hade kännedom om uppdraget. FOI:s ställföreträdande generaldirektör Ingvar Roos uppger för SvD att han inte informerats om expeditionen. - Jag känner inte till någonting om det här. Jag ska söka Åke Sellström omgående.

Annons
Annons
Annons