Annons

Svenskar behöver integreras

Publicerad

Sverige är redan ett mångkulturellt land. Inte bara invandrare bör integreras. Även infödda svenskar måste förstå mångfaldens betydelse. Full integration nås i förståelse och när sociala och ekonomiska klyftor utjämnas, skriver Said Irandoust.

Invandringen till Sverige har gett oss en etnisk, religiös, social och kulturell mångfald. Men samhällets förmåga att ta vara på och förvalta denna mångfald är dålig. Den svenska integrationspolitiken är bristfällig och fattig på insikter, vilket blir uppenbart när till exempel idén om "körkort" för invandrare diskuterats på allvar.
I vinter, när integrationsfrågorna blivit mer aktuella än någonsin, väcks hoppet om att vi äntligen ska förmå att konstruktivt och målmedvetet ta till vara och förvalta de resurser som mångfalden erbjuder oss. Men då krävs också att debatten nyanseras.
Förslaget om invandrarkörkort (och andra liknande tankar) understryker det stora behovet av att slå fast några grundläggande utgångspunkter:

Annons
Annons
Annons