Annons

Svenskan under attack i Finland

Finlandssvenskarna blir allt färre samtidigt som allt fler i Finland ifrågasätter svenska språkets ställning som nationalspråk. Det kommande finländska riksdagsvalet den 17 april beskrivs som ett ödesval för svenskan.

Uppdaterad
Publicerad

Finland är enligt sin grundlag ett tvåspråkigt land med två nationalspråk: finska och svenska. I praktiken är den finlandssvenska minoriteten betydligt mindre än den finsktalande majoriteten. De svenskspråkiga i Finland utgör cirka fem procent av befolkningen. Men på det konstitutionella planet jämställs språkgrupperna, vilket är ett starkt skydd med internationella mått. Ja, egentligen är det fel att över huvud taget prata om minoritetsskydd i fallet Finland. Formellt är finlandssvenskarna inte en minoritet, utan en av två språkgrupper. Det här är ett resultat av den språkkompromiss, ibland kallad språkfred, som den unga republiken nådde kring 1930-talet. Språklagstiftningen har moderniserats under åren, senast på 2000-talet. Men grundbulten om två nationalspråk har hela tiden legat fast.

I allt väsentligt har denna ordning varit något som de statsbärande partierna och den politiska eliten stått upp för. Det har tidvis funnits en underton och ett ifrågasättande. Men det har rört sig om utspel från ytterlighetsrörelser eller en diskussion som förts inom partiernas ungdomsförbund. Men under senare tid, ja under det senaste året har en förskjutning skett i diskussionen. Finskhetsförbundet och det populistiska partiet Sannfinländarna är inte längre ensamma. Ifrågasättandet av svenskans ställning har nått de högsta nivåerna, med utspel som tidigare hade varit otänkbara av den relativt nya statsministern Mari Kiviniemi (C).

Annons
Annons
Annons