Annons
X
Annons
X

Svenskan som ska bota USA från fetma

En svensk metod för att bota fetma och andra former av ätstörningar går på export. Metoden ska nu testas på bred front i England och sedan i somras finns en klinik i USA.

Cecilia Bergh och hennes kollegor började utveckla Mandometermetoden för 20 år sedan med syfte att förbättra vården för personer med ätstörningar.

Det som började med många år av forskning och innovation är idag en beprövad metod för behandling av både fetma, anorexi och bulimi.

– Våra resultat visar att det går att bli frisk från sjukdomar som många trodde var obotliga, säger Cecilia Bergh.

Annons
X

Behandlingsmetoden bygger på tanken att personer med ätstörningar måste lära sig att äta på nytt.

– Patienterna vet inte hur man gör när man ska äta. De vet inte hur mycket man ska äta eller hur snabbt man ska äta… Den signal som går från magen till hjärnan och som signalerar mättnad, den fungerar inte.

Bergh jämför med hur man behandlar ett benbrott.

– Om man bryter benet kan man inte längre gå. Man blir gipsad och därefter lär man sig gå med kryckor. Så småningom tar man bort gipset och patienten kan gå utan kryckor.

När det gäller ätstörningar består behandlingen av en apparat som gör att patienten återfår förmågan att äta normalt. ”Kryckan” är i det här fallet en våg och en dator.

– Patienterna vet inte hur man ska äta och hur man ska tolka hunger och mättnadssignaler. Med hjälp av vår apparat lär de sig att äta och känna mättnad och när behandlingen är klar så behöver de inte längre någon ”krycka”.

I samarbete med Karolinska Institutet driver Cecilia Bergh företaget Mando, som har två kliniker på Huddinge Sjukhus: Mandometer och Mandolean.

– Vi följer alla patienter under fem års tid efter avslutad behandling och vi har idag friskskrivit 500 bulimiker och anorektiker, säger Cecilia Bergh.

Metoden röner också framgångar utomlands. Precis i dagarna beslutades att den ska testas i den brittiska öppenvården för behandling av överviktiga barn; 600 familjer ska vara med. Det är första gången metoden används inom öppenvården.

Hur kommer det sig att det här genombrottet kommer i England och inte i Sverige?

– Barnfetma är vanligare och oerhört mer uppmärksammat i England än i Sverige och har länge varit en prioriterad fråga där. Man behöver hjälp med ett stort problem som man inte kan lösa. Det kan bero på det, säger Bergh.

En annan stor utmaning är USA där cirka 200 miljoner människor klassificeras som överviktiga. Sedan i somras har Mando en klinik i New York och förutsatt att Mando får gehör för sin metod, är möjligheterna enorma.

– När det gäller just fetma är operation den enda alternativa behandling som visat sig effektiv... Det behövs en icke-invasiv metod. Det finns 1 miljard överviktiga i världen och alla kan inte opereras.

Vad är målet för satsningen i USA?

– Det är att rulla ut behandingen över hela landet.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X