Op ed

Svenskan i het debatt i Finland

Under strecket
Publicerad
Annons

Språkklimatet i Finland har under sensommaren hettat till efter att 50000 namnunderskrifter samlats in till ett medborgarinitiativ mot den obligatoriska svenskundervisningen i landets finska skolor. Riksdagen är därmed skyldig att ta upp initiativet till behandling. Något som välkomnas, också bland svenskans försvarare.

En affekterad debatt med hatangrepp och övertramp har ändå föregått riksdagsbehandlingen. En färsk opinionsmätning visar att en majoritet av folket (64 procent) vill slopa tvångssvenskan, som den obligatoriska undervisningen illvilligt kallas. Däremot torde en majoritet i riksdagen vara för fortsatt obligatorisk svenska. Svenskundervisningen har stöd hos regeringspartierna från höger till vänster.

Annons
Annons
Annons