Hela denna artikel är en annons

Vindkraftparken vid Öland ”förbaskat bra”

Ett par kilometer från fastlandet, i en båge öster om Öland, ligger Kårehamn vindkraftpark. Sedan invigningen 2013 har parken överträffat sina produktionsmål.

– Det går förbaskat bra, faktiskt. Innan invigningen visste vi inte säkert huruvida det blåste där ute som vi trodde. Men det visade sig att det blåser mer än vad vi trodde, säger Håkan Gunnarsson, regionchef på E.ON i Kalmar.

För att förenkla siffror motsvarar Kårehamns energiproduktion för drygt 200 000 hem med hushållsel per år

Foto: E.ON

Håkan Gunnarsson, regionchef på E.ON i Kalmar.

Foto: E.ON

För att förenkla siffror motsvarar Kårehamns energiproduktion för drygt 200 000 hem med hushållsel per år

Foto: E.ON

Håkan Gunnarsson, regionchef på E.ON i Kalmar.

Foto: E.ON
För att förenkla siffror motsvarar Kårehamns energiproduktion för drygt 200 000 hem med hushållsel per år
För att förenkla siffror motsvarar Kårehamns energiproduktion för drygt 200 000 hem med hushållsel per år Foto: E.ON

Det finns flera faktorer som gör att vindkraft är en viktig del i den framtida utvecklingen av energiproduktion. Bara Kårehamn vindkraftpark sänker utsläppen av koldioxid med 100 000 ton varje år.

– Kårehamn har haft en mycket hög tillgänglighet, hela 99,2 procent. Den siffran visar hur stor del av tiden då det blåser som parken har varit igång och producerad förnybar energi, säger Håkan Gunnarsson.

Sju av tio beredda att betala mer

I en ny undersökning, gjord av TNS Sifo på uppdrag av E.ON, säger sig sju av tio svenskar vara beredda att betala mer för el från förnybara energikällor. Störst intresse är det för solkraft, vattenkraft och vindkraft.

För att få ut så mycket det bara går av vindkraftparken krävs en blandning av känsla och kunskap. Håkan Gunnarsson pekar på vikten av en platsorganisation som ser till att parken underhålls och vårdas i rätt förhållande till hur mycket det blåser. Till exempel genomförs inget underhåll då det blåser kraftigt för att kraftverkens produktionskraft inte ska påverkas.

– Prognosen för 2015 är att parken kommer producera 25 GWh, eller 13 procent, mer än budget. Det är en otroligt bra siffra, förra året nådde vi 10 procent, säger han.

Har ett nationellt mål

För att förenkla siffrorna motsvarar Kårehamns energiproduktion för drygt 200 000 hem med hushållsel per år. Sverige har ett nationellt mål att öka produktionen av vindkraftsenergi så att den utgör 12 procent av den totala elproduktionen. I dag står den för drygt 8 procent.

– Jag tror det är jätteviktigt att ha Kårehamn som exempel när Sverige ska fortsätta bygga vindkraftparker i havsmiljö. Här visar vi hur man bygger och sedan underhåller för att få ut bäst effekt, säger Gunnarsson.

Håkan Gunnarsson, regionchef på E.ON i Kalmar.
Håkan Gunnarsson, regionchef på E.ON i Kalmar. Foto: E.ON
Annons
Annons
Annons