Annons

Svenska universiteten kan inte förnya forskningen

Det finns stora problem med grundforskningen i Sverige, såsom stagnation och oförmåga till förnyelse vid universiteten. För att komma åt problemen borde Sverige istället starta en ny typ av organisation för forskning. En förebild är tyska Max-Plancksällskapet där ”heta” områden identifieras, och där utvald forskare väljs ut och ges stort förtroende och oberoende. Det skriver tre forskare som själva är verksamma i Max-Plancksällskapet
.

Under strecket
Publicerad

År 1895 gjorde Wilhelm Röntgen avgörande observationer i sitt laboratorium som ledde till upptäckten av den typ av strålning som bär hans namn. Denna epokgörande upptäckt var resultatet av nyfikenhetsdriven grundforskning. Röntgenstrålningen fick snabbt en mängd tillämpningar inom medicinen och belönades med det första Nobelpriset i fysik år 1901. Även om naturvetenskaplig forskning sällan leder till genombrott av denna magnitud så finns det dock många exempel på hur grundforskning dramatiskt förändrat människans dagliga liv och gett oss, till exempel elektricitet, antibiotika, transistorn, dna-diagnostik, magnetröntgen och laser.

Svenska politiker är mycket välvilligt inställda till forskning och ställer stora skattemedel till förfogande för att den också i framtiden skall bidra till ökad förståelse av vår omvärld, förbättrade livsvillkor, innovationer, sysselsättning och välstånd.

Annons
Annons
Annons