Svenska staten behöver låna mer

Svenska staten behöver låna mera. Orsaken är lägre skatteinkomster vilket innebär något svagare statsfinanser än tidigare prognoser.

Publicerad
Annons

Enligt Riksgäldens nya prognos ger statens betalningar ett underskott på 32 miljarder kronor i år. Nästa år väntas dock en viss återhämtning och underskottet krymper till 15 miljarder kronor.

Upplåningen i statsobligationer ökar därför med nio miljarder kronor till 59 miljarder kronor i år, meddelar Riksgälden. Och ökningen av upplåningen i statsobligationer ökar även nästa år i motsvarande storleksordning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons