Foto: Lphoto/IBL

Svenska språket är good enough

Vad är det som gör att ”osvensk” är något positivt i Sverige? Författaren Birgit Häggkvist pekar på att också det svenska språket värderas lågt – och att det påverkar hur vi ser på engelskan. SvD publicerar på nationaldagen ett utdrag ur hennes kommande bok ”Välkomna och please come in”, en stridsskrift till försvar för svenskan som ett språk som sannerligen är ”good enough”.

Publicerad

”Det svenska språket är på väg att ätas upp av engelskan!”

Vad kan få människor att tro sej se ett sådant hot mot vårt modersmål i dag? Visserligen händer det att röster höjs för att vi som nation borde byta svenskan mot engelska, och visserligen finns det utländska forskare som hävdar att svenskan är ett av de språk som inom ett par generationer kommer att ha sjunkit ner till enbart ett hemmaspråk medan det officiella är engelska. Men idén om ett nationellt språkbyte är inget som hittills vunnit gehör, och ett tillstånd som eventuellt inträder om två eller tre generationer är knappast det som frammanar bilden av svenskan mellan engelskans käftar, redan därför att den litteratur där en sådan utveckling skisseras knappast är känd för en bredare allmänhet.