Annons

Svenska seriers historia kartläggs i stort projekt

Seriefrämjandet har dragit igång sitt mest ambitiösa projekt någonsin: en kartläggning av den svenska seriehistorien.

Under strecket
Publicerad

En kartläggning finns ännu inte, vare sig av akademiskt eller populärvetenskapligt slag. Vidare närmar sig några av pionjärerna ”en ålder där en snabb dokumentation av deras kunskaper och erfarenheter är av nöden”. Målet är att ge en heltäckande och genomlyst bild av svensk seriehistoria, från föregångarna på 1790-talet och framåt. Det blir ett omfattande och kostsamt projekt, som kommer att kräva samverkan med många andra institutioner. Stiftelsen Framtidens kultur har gett ekonomiskt stöd. Därutöver söker Seriefrämjandet nu samarbetspartners i och utanför den akademiska sfären. Resultatet kommer att gestaltas i artiklar, avhandlingar, böcker, utställningar och föreläsningar. Arkivutrymme finns reserverat hos Skånes arkivförbund, där de första, blygsamma deponeringarna redan har gjorts. I samband med att Svenskt seriearkiv presenterades i början av sommaren hade främjandet färdigställt sex skärmar med seriehistoria. Till bokmässan i september kommer ytterligare tre att vara klara, och besökarna kan därmed följa utvecklingen fram till och med 1960-talet.

Mer info på främjandets hemsida: www.serieframjandet.com

Annons
Annons
Annons