Annons
X
Annons
X

”Svenska särkrav hot mot miljön”

Om Sverige fortsätter att införa särkrav som leder till konkurrensnackdelar för svenska före­tag riskerar resultatet bara bli att både tillverkning och utsläpp flyttar utomlands – till noll miljö­nytta, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Johan Hultberg (M).

[object Object]
Svenska bönder tvingas lägga ned då svenska krav medför mycket högre kostnader än i konkurrentländerna. Följden blir att vi impor­terar mjölk, kött och spannmål från länder med sämre regler. Vad vinner miljön på det? Det skriver Jonas Jacobsson Gjörtler och Johan Hultberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | MILJÖPOLITIK

Miljö- och klimat­utmaningarna är gränsöverskridande och kan inte lösas nationellt.

Sverige och världen står inför stora ut­maningar. Världens klimatutsläpp måste minskas, hållbar energiförsörjning tryggas och omställningen till effektiva och hållbara transporter påskyndas.

Sverige har länge varit ett föregångsland i miljöarbetet och många svenska företag har skapat nya miljösmarta lösningar. Alliansen drev under åtta år i regeringsställning en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Klimatutsläppen sjönk, vindkraften tiodubblades och Sverige var en pådrivande kraft såväl i EU som inom FN för bland annat tuffare kemikalie­lagstiftning.

Annons
X

Men mycket arbete kvarstår. Vi är glada över att den parlamentariska Miljömålsberedningen kunnat enas om att Sverige senast år 2045 ska ha noll i netto­utsläpp. För oss är det självklart att det målet måste gå hand med ekonomisk tillväxt och framväxt av nya jobb.

**Grunden för Moderaternas **miljöpolitik är teknik­utveckling, marknadsekonomiska styrmedel, samt – kanske viktigast av allt – internationellt samarbete. Miljö- och klimatutmaningarna är gränsöverskridande och kan inte lösas nationellt. Skatter, regleringar och förbud är verktyg som ibland måste använ­das, men så långt möjligt bör det ske inom ramen för EU, eller ännu hellre genom bredare internationell samverkan, för att problemen ska lösas på riktigt och inte bara flyttas runt.

Vi är övertygade om att tillväxt är en förutsättning för en långsiktigt hållbar miljö, eftersom det är då nya idéer har förutsättningar att komma fram och resurser skapas för satsningar inom exempelvis forskning och innovation.

Vi tror däremot inte på en politik som leder till att svenska industrier och jordbruk lägger ner, vilket bara leder till att utsläppen flyttar utomlands. För att ge några exempel:

• När svensk utsläppssnål kärnkraft beskattas så hårt att den blir olönsam och läggs ner försämras konkurrenskraften för svensk industri, samtidigt som möjligheterna att exportera utsläppsfri el minskar. Vad vinner miljön på det?

• När svenska bönder tvingas avveckla sin verksamhet, till följd av att svenska krav medför mycket högre kostnader än i konkurrentländerna, blir följden att vi i stället importerar mjölk, kött och spannmål från länder med sämre regler. Vad vinner miljön på det?

**• Om förändringar i EU:s system **med utsläppsrätter straffar svensk stålindustri, som redan har gjort stora miljöinvesteringar, genom att driva upp kostnaderna drastiskt blir resultatet att den läggs ner och stålproduktionen i stället sker i Kina. Vad vinner miljön på det?

**Kort sagt: **om Sverige fortsätter att införa särkrav som leder till konkurrensnackdelar för svenska före­tag riskerar resultatet bara bli att både tillverkning och utsläpp flyttar utomlands – till noll miljönytta.

Effektiv miljöpolitik är inte en tävling om vem som på nationell nivå kan kräva högst skatter, tuffast regleringar och flest förbud. Det handlar i stället om internationellt samarbete och att uppmuntra miljösmart agerande på ett sätt som säkerställer att problemen löses på riktigt och inte bara flyttar någon annanstans.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Johan Hultberg (M)

miljöpolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler och Johan Hultberg Foto: Jonas Ekströmer/TT, riksdagen
Annons
Annons
X

Svenska bönder tvingas lägga ned då svenska krav medför mycket högre kostnader än i konkurrentländerna. Följden blir att vi impor­terar mjölk, kött och spannmål från länder med sämre regler. Vad vinner miljön på det? Det skriver Jonas Jacobsson Gjörtler och Johan Hultberg.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Jonas Jacobsson Gjörtler och Johan Hultberg

Foto: Jonas Ekströmer/TT, riksdagen Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X