Svenska politiker vägrar se problem med kungens makt

Kung Carl Gustaf vid en intervjua på slottet i maj i år.
Kung Carl Gustaf vid en intervjua på slottet i maj i år. Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX
Under strecket
Publicerad
Annons

Per Bills och Andreas Norléns
artikel om att grundlagsreglerna om monarkin inte behöver ändras är lite lustig, eftersom den tydligt illustrerar min tes om svenska politikers ovilja att se problem med nuvarande regler samt vilja att identifiera dessa med själva Torekovkompromissen. Eftersom Bill och Norlén ändå anför vissa skäl som stöd för sin sak bör de kanske hedras mer än skrattas åt, men tyvärr är inte argumenten särskilt goda.

Det är symptomatiskt att de direkt ser varje kritik av nu gällande regler som ett angrepp på monarkin som sådan. Då blir det logiskt att tala om kungens ordförandeskap i Utrikesnämnden och hans tal vid riksdagens öppnande som de enda (och just därför tydligen skyddsvärda) resterna av kungens gamla maktfunktioner, i stället för att se att medan det senare – som inte nämndes i min artikel – är en ceremoniell funktion som passar väl med Torekovkompromissen så strider det förra uppdraget mot denna, eftersom det faktiskt ger kungen viss politisk makt.

Annons
Annons
Annons