Annons
X
Annons
X

Svenska pensionspengar i ifrågasatt tobaksindustri

Barnarbete, hälsorisker och allvarliga skuldfällor. Detta är tre problem som organisationen Swedwatch kan koppla till British American Tobaccos (BAT:s) bangladeshiska leverantörskedjor. Detta samtidigt som ett 40-tal svenskregistrerade fonder har miljarder investerade i det globala företaget.

Tobaksfarm, arkivbild.

Tobaksfarm, arkivbild. Foto: Ed Reinke/AP

Trots att tobaksjätten British American Tobacco (BAT) har en gedigen papperslunta av hållbarhetspolicies, har Swedwatch kunnat avslöja en rad brister i dess produktionskedjor i Bangladesh.

Det förklarar Frida Arounsavath researcher på organisationen Swedwatch som under ett år har analyserat flera bangladeshiska tobaksodlingar med kopplingar till BAT. Utifrån vittnesbörden från bönder, såväl som lokala organisationer återberättar hon problemen som uppstått under leverantörsarbetet.

– För det första är det väldigt utbrett med barnarbete och arbetsdagarna är långa och arbetsuppgifterna tunga. Både barn och vuxna drabbas av hälsoproblem när de framställer den röktorkade tobaken. De kommer också i kontakt med hälsoskadliga bekämpningsmedel samtidigt som huden absorberar nikotin från tobaksplantor, vilket leder till förgiftningssymptomet Green Tobacco Sickness, säger Frida Arounsavath.

Annons
X

Det tredje problemet är att tobaksbönderna, som ofta belånar sig för att driva tobaksodlingen, riskerar att hamna i allvarliga skuldfällor.

– Vid slutet av odlingssäsongen, när bönder ska sälja tobak till BAT:s dotterbolag i Bangladesh, finns det en stor osäkerhet hur mycket de kan sälja och till vilket pris. Det betyder att de inte kan betala av lånen och deras enda chans att betala tillbaka är att ta nya lånför att odla mer tobak, säger Arounsavath.

BAT, som har tagit del av studien, tillbakavisar kritiken och menar att det finns noll rapporterade fall av barnarbete. Samtidigt har de inte noterat några större hälso- och skuldproblem i landet.

Därtill meddelar bolaget att riskerna som finns i Bangladesh är desamma som de som finns i alla andra utvecklingsländer som driver tobaksodlingar.

Problemet med detta påståendet är att BAT och även andra tobaksbolag som svenska Swedish Match ofta utreder sig själva i hållbarhetsarbetet, menar Frida Arounsavath.

Vart fjärde år utför även bolag som BAT och Swedish Match mer omfattande kontroller och uppföljningar på respektive leveranskedja för tobak, en så kallad Social Responsibility in Tobacco Production. Men enligt Swedwatch är dessa resultat oftast otillgängliga för allmänheten.

Vidare säger Swedwatch att även om studien är begränsad till BAT:s leverantörskedja i Bangladesh, så är problemen med transparens representativt för hela industrin.

– Vi rekommenderar att företagen tydligt specificerar hur leverantörskedjan faktiskt ser ut, vilka som arbetar på fälten och hur de påverkas. En öppenhet skulle ge företagen en chans att tillämpa sina policies i praktiken. Ett ansvarsfullt företag borde exempelvis ha tydliga formuleringar på hur mycket de väntas köpa hur tobakens kvalitet ska bedömas i förtid så att bonden inte skuldsätter sig för mycket, säger Arounsavath.

På svenskt håll investerar fondbolag uppemot 1,8 miljarder kronor i BAT, varav den största delen, runt 40 procent upptas av Sjunde AP-fondens Aktiefond. Det framgår av uppgifter från Fair Finance Guide.

Fondbolag som Länsförsäkringar, SEB och Swedbank samt AP-fondernas gemensamma Etikråd har svarat Swedwatch hur de förhåller sig till sina investeringar. De säger att de har förståelse för de här frågorna och att även de ser utmaningar i transparensen i tobaksindustrin. De har också inlett en dialog med de berörda tobaksbolagen om deras hållbarhetsarbete.

– Etikrådet som har haft den omfattande dialogen med branschen men har hittills inte delgett någon detaljerad information om vad dialogen har lett till, säger Frida Arounsavath.

Svenskregistrerade fonder

Investeringar i SEK, per den 30 mars 2016

Naventi Defensiv Flex

525 328

Naventi Offensiv

571 527

Simplicity Europa

916 818

Nordea Stratega 50

1 857 530

Länsförsäkringar Pension 2010

1 987 434

Länsförsäkringar Pension 2045

2 271 761

Swedbank Robur Transfer 90

2 286 278

Länsförsäkringar Pension 2015

3 678 655

Swedbank Robur Transfer 50

4 275 668

Länsförsäkringar Pension 2040

4 398 030

Länsförsäkringar Pension 2035

5 647 546

Länsförsäkringar Pension 2020

5 785 905

Länsförsäkringar Global Index

6 816 233

Naventi Balanserad Flex 2

7 145 989

Länsförsäkringar Pension 2025

7 389 641

Swedbank Robur Mixfond Pension

7 415 085

Länsförsäkringar Pension 2030

7 808 999

Swedbank Robur Access Global

7 999 361

Nordea Nordea Avtalspensionsfond Midi

8 811 631

Nordea Stratega 70

10 415 473

Nordea Stabil

11 064 421

Naventi Offensiv Flex 2

12 117 319

Danske Invest Sverige/Europa

14 781 266

Swedbank Robur Transfer 60

14 970 301

Simplicity Simplicity Afrika

16 102 879

Nordea Stratega 100

18 243 230

Naventi Fonder Naventi Balanserad Flex

18 393 159

Länsförsäkringar Trygghetsfond

22 670 536

Danske Invest Global Index

25 637 791

Nordea Generationsfond 50-tal

25 704 231

Naventi Offensiv Flex

26 212 121

Nordea Generationsfond 80-tal

26 542 733

Danske Bank Danske Invest Europa

40 177 646

SEB Europafond

41 632 458

Länsförsäkringar Sverige och Världen

45 421 426

Swedbank Swedbank Robur Access Europa

55 058 786

Nordea Generationsfond 70-tal

60 572 122

Länsförsäkringar Europa Index

60 901 540

Swedbank Robur Transfer 70

67 794 586

Swedbank Robur Transfer 80

73 354 237

Nordea Generationsfond 60-tal

73 368 179

Handelsbanken Handelsbanken Europafond Index

83 468 479

Länsförsäkringar Länsförsäkringar Europa Aktiv

114 571 293

Sjunde AP fonden AP7 Aktiefond

736 685 009

Annons

Tobaksfarm, arkivbild.

Foto: Ed Reinke/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X