Annons
X
Annons
X

Svenska offentlighetsprincipen urholkas

Den unika svenska offentlighetsprincipen kommer att urholkas vid årsskiftet. Då kan svenska myndigheter besluta om att hemligstämpla dokument som har koppling till samarbetet i EU.

[object Object]
Peter Eriksson, (MP). Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX

Idag ska regeringsförslaget debatteras och klubbas i riksdagen. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot begränsningen av offentlighetsprincipen. Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet menar att ”Sverige inte kommer att vara sig likt efter förändringen”.

Bakgrunden är den offentlighetsprincip som är så omfattande och unik i Sverige. Den syftar till att garantera en öppenhet i det offentliga Sverige där exempelvis myndigheter ska kunna granskas. Inget ska i princip kunna döljas om det inte fattas ett särskilt beslut om att hemligstämpla dokumentet.

I andra länder är det ofta tvärtom. I exempelvis Storbritannien lyder allt under sekretess om man inte beslutar särskilt att handlingen ska vara offentlig.

Annons
X

Men nu ska reglerna ändras i Sverige. Regeringen vill att svenska myndigheter ska uppfylla internationella förpliktelser om sekretess för att Sverige ska kunna delta fullt ut i EU-samarbetet. Idag påstås det att dokument inte lämnas ut till Sverige från myndigheter inom EU eftersom man vet att de då blir offentliga.

Den nya lagen föreslås träda i kraft redan vid årsskiftet. Förutom regeringspartierna står även Socialdemokraterna bakom förslaget.

– Det handlar faktiskt inte bara om frihandelsavtal och andra internationella handelsavtal, sekretessen ska även omfatta dokument som överhuvudtaget skickas mellan myndigheter i Sverige och deras motsvarigheter inom EU. Det ska också räcka med att ett EU-lands myndighet begär att handlingarna ska sekretessbeläggas i Sverige, säger KU-ordförande Peter Eriksson till SvD.se.

Flera remissinstanser pekar på att de nya reglerna för öppenheten blir godtyckliga och att det är ett problem i sig eftersom myndigheter kan få för sig att hemligstämpla uppgifter ”för säkerhets skull”. En annan risk som tas upp är att känsliga företagsuppgifter som finns hos myndigheter kan klassas som ”trade secrets”.

Ett exempel som nämnts är att kända biverkningar från ett läkemedel som finns dokumenterade hos en svensk myndighet skulle kunna ses som företagshemligheter.

– Det här är ingen liten grej och jag är ganska säker på att Sverige inte blivit medlem i EU om regeringen inför folkomröstningen sagt att man tänkte försämra offentlighetsprincipen. Då var det en viktig sak för många, i dag verkar alldeles för få begripa vad som håller på att hända. Men Sverige kommer bli ett annorlunda land om den här lagförändringen går igenom, säger Peter Eriksson.

Annons
Annons
X

Peter Eriksson, (MP).

Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X