”Svenska modellen klarar inte integrationen”

Den stora flyktinginvandringen i kombination med dålig integration gör att vi inte längre kan förlita oss på den svenska modellen. I princip finns det fyra vägar till ökad ekonomisk integration: utbildning, anställningsstöd, lägre minimilöner – och entreprenörskap, skriver debattörer knutna till Entreprenörskapsforum.

Under strecket
Publicerad
Sverige är (med undantag för Schweiz och Norge) det OECD-land som  har lägst andel enkla jobb. Det ­hänger samman med att vi har de mest samman­pressade lönerna i nedre halvan av lönefördelningen, skriver författarna.

Sverige är (med undantag för Schweiz och Norge) det OECD-land som har lägst andel enkla jobb. Det ­hänger samman med att vi har de mest samman­pressade lönerna i nedre halvan av lönefördelningen, skriver författarna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Sverige är i dag det OECD-land som tagit emot flest flyktingar per capita. Men hittills har vi dessvärre lyckats dåligt med integrationen. Sysselsättningsgraden för immigranter är låg. Generellt tar det lång tid för utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det tar åtta år innan hälften är i arbete. Med endast förgymnasial utbildning står majoriteten utan sysselsättning även tio år efter ankomsten till Sverige. Det är tydligt att Sverige har en tudelad arbetsmarknad där särskilt utomeuropeiska invandrare med låg färdighetsnivå har svårt att få arbete.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons