Svenska medier måste våga mer

TA BETALT PÅ NÄTET Själva frågan om tidningar ska ta betalt för sitt redaktionella material på nätet andas dåligt självförtroende. Självklart ska de ta betalt, det intressanta är för vad? Det skriver Tidningsutgivarnas vd Anna Serner som efterlyser en rejäl produktutveckling av traditionella medier.

Under strecket
Publicerad
Annons

tt öppet och demokratiskt samhälle förutsätter fria och konkurrenskraftiga medier. Just nu, mitt i lågkonjunktur och strukturomvandlig, utsätts medier och särskilt dagspress för stora prövningar. Annons- och upplageintäkterna sjunker. Ju sämre ekonomi, desto mindre fria och konkurrenskraftiga medier.

En fråga som livligt debatteras handlar om hur journalistiken på webben ska finansieras. Frågan har varit aktuell länge, men intensifierats efter Rupert Murdochs planer på att låta fler av hans tidningar ta betalt för redaktionellt material såsom Wall Street Journal redan framgångsrikt gör.

Annons
Annons
Annons