Svenska löner under lupp

Det är dags att vidga begreppet för vilka sektorer på arbetsmarknaden som är konkurrensutsatta, enligt Göran Tunhammar som är utredare av Medlingsinstitutet. I lönebildningssammanhang har det blivit naturligt att industrin blir normgivande. - Men mer eller mindre hela näringslivet är konkurrensutsatt, konstaterar han.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är två år sedan Göran Tunhammar lämnade Svenskt Näringsliv, SN, efter 13 år som vd för dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen och därefter SN. Sedan dess har han ägnat sig åt olika styrelseuppdrag. I våras tillkom ytterligare ett uppdrag när regeringen utsåg honom till att utreda Medlingsinstitutet.
Uppdraget är att utvärdera verksamheten sedan myndigheten startade 2000, då den ersatte tidigare Förlikningsmannaexpeditionen. Institutets uppdrag är att medla i tvister mellan parterna på arbetsmarknaden och att verka för en väl fungerande lönebildning.

För att åstadkomma detta sägs det i klartext att den konkurrensutsatta sektorn ska normera löneökningarnas storlek på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons