”Svenska löner ökar för mycket för EMU”

Ökade statliga pålagor på företagen är ett hot mot den svenska lönebildningen, varnar Medlingsinstitutets chef Anders Lindström.

Under strecket
Publicerad
Annons

Lönerna ökar redan för mycket, anser han och får medhåll av Konjunkturinstitutet som varnar för högre arbetslöshet vid ett EMU-medlemskap om inte ökningstakten avtar.
Den genomsnittliga löneökningstakten i Sverige ligger i dag kring 4 procent. Det är 0,5–1 procentenhet mer än snittet i euroländerna och därmed för högt, enligt statliga Medlingsinstitutets generaldirektör Anders Lindström.
– 3,5 procent är ett bra riktmärke, men då ska allting inräknas.

Anders Lindström varnar därför regeringen för att indirekt lägga sig i lönebildningen. Den borde låta bli att öka företagens kostnader och därmed inteckna löneutrymme. Den tredje sjuklöneveckan som riksdagen beslutat om beräknas exempelvis kosta 0,2–0,3 procentenheter av löneutrymmet. En extra helgdag och kortare arbetstid är andra fördyringar som debatterats och som riskerar att öka löneinflationen och på sikt arbetslösheten.
– Regering och riksdag borde visa mer återhållsamhet med att inteckna löneutrymme, säger Anders Lindström.

Annons
Annons
Annons