”Svenska läkare naiva”

Nader Ahmadi tillbakavisar kritiken om att hans rapport om de apatiska flyktingbarnen skulle vara politiserad. Han välkomnar fortsatt forskning på området, men menar också att den välvilja läkarna visar familjer med apatiska barn ibland kantas av naivitet.

Under strecket
Publicerad
Nader Ahmadi hade inte uppmärksammat de apatiska asylsökande barnens situation när han blev tillfrågad av regeringens nationella samordnare Marie Hessle om han ville medverka i den statliga utredningen. Han tyckte själv att det var en viktig och intressant fråga för honom personligen, eftersom han arbetat mycket i de länder som de apatiska barnen kommer ifrån.

Nader Ahmadi hade inte uppmärksammat de apatiska asylsökande barnens situation när han blev tillfrågad av regeringens nationella samordnare Marie Hessle om han ville medverka i den statliga utredningen. Han tyckte själv att det var en viktig och intressant fråga för honom personligen, eftersom han arbetat mycket i de länder som de apatiska barnen kommer ifrån.

Annons

I den statliga offentliga utredningen, som presenterades i tisdags, drog Nader Ahmadi slutsatsen att förklaringen till de apatiska barnen i Sverige inte är en enda. Varken kultur eller asylprocessen i sig kan förklara fenomenet. Han utesluter inte att manipulation kan förekomma i enskilda fall. Kritik har framförts från barnläkare som anser att utredningen är politiserad och inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm menar kritiker att de apatiska barnen och deras familjer misstänkliggörs.
– Jag blir lite upprörd när man anklagar rapporten för att vara politisk. Diskussionen om eventuell manipulation fanns inte med i mitt arbete från början, men jag har följt debatten och återspeglar det som experterna själva har tagit upp, säger Nader Ahmadi och fortsätter:
– Det finns en välvilja hos svenska läkare, men den kantas av ett slags medveten eller omedveten naivitet. Kritikerna måste själva komma med något nytt, jag välkomnar om det görs. Medicinska orsaker räcker inte heller till för att förklara apatin, de sociala omständigheterna måste utredas först.
– Huvudorsaken för de här människorna att lämna sina hemländer, det är fattigdom. Vi borde kanske satsa mer och bättre på biståndspolitiken och hjälpa dem där. Sverige är inget paradis. Många skulle kanske hellre stanna kvar om de fick möjligheten.

Du skriver i rapporten att de utsatta barnen kommer från holistiska samhällen där individen får stå tillbaka för gruppens behov. Egentligen är det väl bara Västvärlden som sätter individen före gruppen?
– Det där är en sanning med modifikation. Jag själv har fått en genomgående individuell uppfostran, trots att jag växte upp i Iran.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons