Annons

Erik Sidenvall:Svenska kyrkan har fortfarande en särställning

År 2000 lösgjordes kyrkan ur den statliga organisationen, men uppgörelsen innehåller frön till nya förvecklingar. En ny bok av Sören Ekström tecknar konturerna av kyrka– stat-problematiken i historia och nutid.

Under strecket
Publicerad

Nästan osynlig i den störtflod av publikationer i kyrkliga ämnen som tillsynes utan slut strömmar fram från bokförlaget Verbum gömde sig under förra året
Sören Ekströms Makten över kyrkan. Om Svenska kyrkan, folket och staten (Verbum, 372 s). Den begränsade uppmärksamhet boken hittills fått är överraskande: dess författare tillhör den lilla krets människor som under lång tid förvärvat kunskap om de slutna överläggningar vilka kom att leda fram till ”skilsmässan” mellan stat och kyrka. Ekström delar i boken med sig av de erfarenheter han har samlat under sina dryga 20 år som inflytelserik tjänsteman inom Svenska kyrkan. Framtida historiker kommer utan tvekan att förstå att uppskatta ”Makten över kyrkan” som en av många källor till kunskap om det sena 1900-talets kyrkohistoria, men boken är inte bara en historik över ett avslutat kapitel – den är lika mycket en ingress till en tid som nyss har påbörjats.

Den ordning som i dag finns för det borgerliga samhällets relation till den organiserade religionen är frukten av ett mer än hundraårigt politiskt arbete. Redan under mitten av 1800-talet väcktes frågan om statens och kyrkans boskillnad, men det var först under det följande århundradet som frågan på allvar vann insteg på den politiska agendan. Drivkrafterna återfanns framförallt inom frikyrkligt orienterade liberala kretsar samt inom den unga socialdemokratin.

Annons
Annons
Annons