Annons

Lars Nystedt:Svenska kyrkan byggdes på psalmer

Efter att församlingssång blivit ett centralt inslag i den svenska gudstjänsten i och med reformationen, påbörjades jakten på en gemensam psalmbok. Resultatet, en kärv men folklig bok som tidvis behandlats styvmoderligt, har bestått fram till våra dagar.

Under strecket
Publicerad

Psalmsången är en väsentlig del av vår svenska kyrkas gudstjänst. Därför är också psalmboken en väsentlig bok. Psalmboken har en så stor betydelse inom Svenska kyrkan och dess medlemmar att den ibland har betecknats som en ”psalmbokskristen” kyrka.

Vi räknar vår första psalmbok från år 1695. Det är ett förvånansvärt sent datum med tanke på att det byggdes ett antal kyrkor i Sverige redan på 1100-talet.

Annons
Annons
Annons