X
Annons
X

”Svenska konstmusikkritiker trivs i sin filterbubbla”

Samtidsmusiken är mer estetiskt medveten och hantverksmässigt kompetent än någonsin. Sofia Lilly Jönssons undermåliga text om John Cage och hans efterföljare är symptom på den naivitet och arrogans som föds ur en hel kårs okunskap, skriver Andreas Engström, kulturskribent och curator inom samtida konstmusik.

John Cage komponerade ”Ryoanji” 1983–85. Titeln tog han från den berömda stenträdgården i Ryoanji-templet i Kyoto, Japan.
John Cage komponerade ”Ryoanji” 1983–85. Titeln tog han från den berömda stenträdgården i Ryoanji-templet i Kyoto, Japan.

Förra sommaren deltog jag tillsammans med några framstående yngre tonsättare och musiker i ett av de informella seminarierna vid de nya musikveckorna i Darmstadt. Samtalet kom att handla om teknologi, hantverk och komponerande: hur nya teknologier påverkar det musikaliska hantverket; hur nya sätt att se på hantverk kan utveckla den kompositionsmässiga kompetensen; hur komponerandet förändras i samspel med teknologier. Kort sagt hur alla dessa i allt snabbare tempo "uppdaterade" parametrar inverkar, samspelar och övergår i varandra i skapandet av musikalisk konst.

John Cage komponerade ”Ryoanji” 1983–85. Titeln tog han från den berömda stenträdgården i Ryoanji-templet i Kyoto, Japan.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X