Annons

Jerry Määttä:Svenska författare förnyade sf

Genom att göra utflykter till science fiction har Karin Boye, Harry Martinson och Lars Gustafsson gjort internationellt sett viktiga insatser, både inom genren och inom den allmänna litteraturhistorien. Det menar en tysk litteraturvetare som studerat svensk så kallad social fiction.

Under strecket
Publicerad

Science fiction-berättelsertar inte sällan sin utgångspunkt i kontrafaktiska satser av typen ”Tänk om...”: tänk om det gick att konstruera en maskin som möjliggör resor i tiden; tänk om det fanns intelligent liv på Mars; tänk om vi lever i en datorgenererad verklighet som styrs av en osedvanligt sadistisk demiurg...

Tänk nu om det skrevs en tysk doktorsavhandling som hävdar att det i Sverige finns en kanoniserad, inhemsk science fiction-tradition, men att de flesta svenska litteraturforskare av prestigeskäl eller ren okunnighet ofta förnekar att denna har kopplingar till den föregivet lättsmälta och populära underhållningsgenren. Detta må låta som ren science fiction, men faktum är att avhandlingen,
Ulrike Noltes
Schwedische ”Social Fiction”. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin Boye bis Lars Gustafsson (Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat, 351 s), lades fram redan år 2002.

Annons
Annons
Annons