Svenska företag okunniga om korruptionsrisker

Korruption och mutor har fått en ny aktualitet de senaste dagarna. För att minska mut- och korruptionsriskerna krävs att företag arbetar mer förebyggande. Men det finns fortfarande många företag som undviker att polisanmäla misstänkt korruption, vilket kan bidra till en delvis missvisande bild av korruptionens faktiska utbredning i Sverige. Det skriver Claes Sandgren, Institutet Mot Mutor, och Erik Skoglund, Ernst & Young.

Under strecket
Publicerad
Annons

En vanligt förekommande uppfattning är att mutor och korruption används för att vinna fördelar, till exempel för att få en order. Samtidigt är många middagsbjudningar, nöjesaktiviteter och andra typer av evenemang normalt lagliga och vanligt förekommande i affärsrelationer. När övergår en affärsmässig handling till att bli en muta?

Att det råder stor osäkerhet och okunskap om mutor och annan form av korruption framgår av en undersökning som Ernst & Young gjort bland drygt 400 privata och offentliga företag, kommuner och landsting. Studien visar att 28 procent av respondenterna arbetar på företag/organisationer som drabbats av korruption under de senaste fem åren, men endast 24 procent anser att korruption är ett problem. Något förvånande anser sig 21 procent av respondenterna veta att företaget inte utsatts för korruption.

Annons
Annons
Annons