Svenska företag kan stötta textilarbetarna

Just nu genomför en statlig kommission i Bangladesh en översyn av den lagstadgade minimilönen i landet. Uppemot 200 000 textilarbetare har under september deltagit i demonstrationer för att kräva att översynen leder till en väsentlig höjning av lönerna. Desperationen bland arbetarna är stor, både på grund av de låga lönerna och den bristande säkerheten i fabrikerna. Fair Trade Center och Swedwatch uppmanar nu svenska företag att framföra till Bangladeshs regering att de stödjer arbetarnas lönekrav.

Under strecket
Publicerad
Textilarbetare i Narayanganj, nära Dhaka i Bangladesh, protesterar mot de låga lönerna i september i år.

Textilarbetare i Narayanganj, nära Dhaka i Bangladesh, protesterar mot de låga lönerna i september i år.

Foto: AP
Annons

Enligt artikel 23 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en som arbetar rätt till en ersättning som ger möjlighet till en människovärdig tillvaro. Lönen ska täcka basala behov såsom mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn och sjukvård. Enligt beräkningar från organisationen Asia Floor Wage Alliance utgör den nuvarande lagstadgade minimilönen i Bangladesh på 250 kronor i månaden endast 12 procent av en levnadslön. Arbetarna begär en höjning av minimilönen till 660 kronor i månaden. De befarar dock att höjningen blir mycket liten då branschorganisationen för textilproducenter, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, har föreslagit en höjning till motsvarande 300 kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons