Annons
X
Annons
X

Svenska folket vill inte bli avlyssnade

Att inte vara rädd för övervakning på nätet betyder inte att det accepteras. Det skriver Torbjörn Sjöström, vd för opinionsinstitutet Novus.

Foto: AP/REUTERS

BRÄNNPUNKT | ÖVERVAKNING

Resultaten från Novus undersökning visar även att 80 procent tycker att den personliga kommunikationen skall vara fri från övervakning eller avlyssning.
Torbjörn Sjöström

SVT Debatt gjorde för någon vecka sen en stor sak av att svenska folket inte är rädda för övervakning och avlyssning ( 7/11). Det var enligt deras undersökning en mycket liten grupp svenskar som var rädda för att bli övervakade eller avlyssnade. Följderna och tolkningen av denna undersökning blev då att övervakning och avlysning inte var en fråga som engagerade, då hela 75 procent uppgav att de inte var rädda likställdes detta med att vara något som gott kunde förekomma. Nyheten fick en stor spridning – mer än 40 artiklar spred det faktum att svensken inte är rädd för att bli övervakad eller avlyssnad.

Det spekulerades även kring faktumet att bristen på rädsla för övervakning beror på att allmänheten inte är nog insatt i frågan. Hade kunskapen varit större så hade även rädslan varit det. Övervakningsfrågan var därigenom helt ointressant bland en klar majoritet. Kanske en form av tyst acceptans.

Jag reagerade när jag såg mätningen, men då snarare på frågan som ställdes och de slutsatser som drogs utifrån den. Rädsla är inget mått på om något får förekomma eller inte. Som exempel: Hur rädd är du för att bli rånad? Om det inte är så att man för tillfället råkar gå omkring med mycket kontanter eller något extra värdefullt så tror jag inte att de flesta är särskilt rädda. Men det betyder ju inte att man vill bli rånad, eller tycker att det är rätt att det finns andra som faktiskt blir rånade. Det betyder inte heller att man gör det extra lätt för tjuven på något sätt. Man kan fortfarande vara uppmärksam och på sin vakt. Det kan också vara det omvända; är du rädd för att bli rånad så betyder inte det att rädslan i sig är rationell. Det går inte att säga att man löper större risk för att bli rånad för att man går omkring och är rädd för det.

Annons
X

För att tydliggöra vad jag menar så genomförde vi på Novus en liknande undersökning. Vi frågade 1000 svenskar om deras rädsla och acceptans. Först ställde vi frågan om man var rädd för att bli rånad. Endast 21 procent av svenska folket svarade att de är rädda för att bli rånade. Vi ställde även en liknande fråga som SVT gjorde i sin undersökning och frågade om man är rädd för att bli övervakad eller avlyssnad. Resultatet var likvärdigt med deras mätning. Dessutom – vilket är ännu viktigare – så var resultatet likvärdigt med frågan om man är rädd för att bli rånad. 21 procent svarade att de var rädda för att bli avlyssnade eller övervakade. Att man är lika rädd för att bli rånad som avlyssnad betyder att det inte är en kunskapsfråga som styr rädslan. Rädsla som sådan behöever ju inte vara rationell.

Vi frågade inte om acceptansen för att bli rånad eftersom det hade varit att pröva respondenternas tålamod för mycket. Utan att undersöka frågan närmare kan jag vara säker på att inga eller åtminstone försvinnande få skulle svara att de skulle vilja bli rånade.

Däremot frågade vi om acceptansen för att bli övervakad och avlyssnad av myndigheter utan att det föreligger någon brottsmisstanke. Här svarar 72 procent att de inte tycker att det skall vara tillåtet, endast 18 procent tycker att det får ske och 10 procent svarade att de inte vet. Helt plötsligt vänds frågeställningen till det motsatta jämfört med SVT:s mätning och mediernas rapportering kring frågan. Resultaten från Novus undersökning visar även att 80 procent tycker att den personliga kommunikationen skall vara fri från övervakning eller avlyssning.

Även om frågan i SVT:s undersökning kring rädslan för att bli övervakad eller avlyssnad är korrekt ställd och genomförd är det viktigt att tänka på vad frågan faktiskt ger svar på. SVT:s frågeställning ger inte svar på vad svenska folket tycker om övervakning.

I undersökningen som Novus genomfört kan vi däremot visa att en klar majoritet av svenskarna är emot att bli övervakade eller avlyssnade. Detta även om man inte ständigt går omkring och är rädd för det, vilket nog i sig ändå inte är så förvånande.

Det är viktigt att kunna avgöra vad en fråga faktiskt ger svar på. En korrekt genomförd undersökning handlar inte bara om att samla in svar, kunna berätta om signifikansnivåer och deltagarfrekvenser. Det krävs analysförmåga för att både ställa relevanta frågor och dra slutsatser om vad en undersökning verkligen ger svar på. Om frågan i sig inte är relevant så kommer svaren aldrig att bli det heller.

Tänk om SVT istället hade ställt frågan om man tycker att den privata kommunikationen skall förbli privat och vara fri från avlyssning och övervakning. Då hade debatten troligtvis kretsat kring kärnfrågan, svenska folket vill inte bli avlyssnade.

TORBJÖRN SJÖSTRÖM

vd Novus

Mer debatt om integritet:

Läs även

Miljoner samtal i Norge övervakade

svd.se
Annons
Annons
X
Foto: AP/REUTERS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X