Annons
X
Annons
X

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Kommande vecka släpper FN:s klimatpanel IPCC sin femte utvärderingsrapport om klimatförändringarna. Ny forskning och förbättrade klimatmodeller förstärker den tidigare hotbilden, och skadestatistik från försäkringsbranschen bekräftar tydligt utvecklingen. Enligt en ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av Folksam, delar svenska folket forskarnas bedömning av allvaret. Vi menar att detta ger politikerna ett starkt stöd för kraftfulla politiska styrmedel, skriver Karin Stenmar, Pär Holmgren och Svante Axelsson.

[object Object]
En ny opinionsundersökning visar att svenska folket vill bidra till mindre klimatpåverkan, skriver artikelförfattarna. Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND/AP

BRÄNNPUNKT | KLIMATET

IPCC sammanfattar ungefär vart sjätte år 10 000-tals publicerade forskningsresultat från hela världen. Den första delrapporten som presenteras i dagarna under ett möte i Stockholm, väntas bekräfta tidigare prognoser, men också visa att effekterna av klimatförändringen går ännu snabbare än man tidigare trott. Det blir allt mer bråttom att minska utsläppen och arbeta för ett helt fossilfritt samhälle om temperaturhöjningen och dess allra värsta konsekvenser ska begränsas.

Allra allvarligast drabbar klimatförändringarna utsatta människor i fattiga regioner, människor som ofta är beroende av vädret för sin omedelbara överlevnad. Dagligen kommer rapporter om översvämningskatastrofer, skogsbränder och svåra stormar som förstör allt i sin väg. Både det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna som följer är redan nu svindlande.

Men klimatförändringarna drabbar även oss i Sverige. Folksams skadestatistik visar till exempel tydligt att antalet tillfällen med extrem nederbörd och påföljande skador har ökat över tid. Enligt forskningen är detta en utveckling som kommer att förstärkas i framtiden med konsekvenser i form av översvämningar, ras och jordskred och förorenat dricksvatten.

Annons
X

Det är naturligt att försöka skydda sig mot risker. I första hand försöker man se till att en olycka inte händer, men för säkerhets skull tecknar hushållen en försäkring. I fall olyckan är framme. Det är mer problematiskt när det gäller stora globala risker, som klimatförändringarna. De måste vi hantera gemensamt. Såväl medborgare som företag måste ta sin del av ansvaret, och politikerna har en nyckelroll att spela.

Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas av de flesta forskarna stämmer, eller att klimathotet till och med underskattas. En klar majoritet är också beredda att agera för att minska sin klimatbelastning. 74 procent har ändrat sina energivanor de senaste åren, 58 procent sina transportvanor. För att ta några exempel.

Viljan finns alltså hos svenskarna, men vi behöver hjälp av politiska styrmedel för att nå resultat. Ett exempel är Danmark, Englands och Mexikos införande av en ”klimatlag”, likande det finanspolitiska ramverket som infördes på 90-talet i Sverige, där långsiktighet i klimatpolitiken säkerställs oavsett skiftande politiska majoriteter. För att en klimatlag ska få effekt krävs det dock att Sverige först antagit tuffa och tydliga klimatmål. Det krävs också fler konkreta lösningar. Goda exempel finns i Norge, med ett reseavdrag som inte gynnar bilåkande, och Tyskland med en kilometerskatt för tunga transporter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Klimatpolitik får inte vara något som prioriteras när det finns tid eller pengar över. Vi vill uppmana alla politiska partier att ta den forskning som IPCC presenterar på samma allvar som svenska folket gör. Sveriges politiker måste ta sitt ansvar för den globala utmaning vi står inför och tillsammans arbeta med tydliga mål som gäller över mandatperioderna och kraftfulla styrmedel som ger tydliga resultat. Ni har svenska folket med er.

  KARIN STENMAR

  miljöchef Folksam

  PÄR HOLMGREN

  meteorolog, föreläsare och författare

  SVANTE AXELSSON

  generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen

  Annons
  Annons
  X

  En ny opinionsundersökning visar att svenska folket vill bidra till mindre klimatpåverkan, skriver artikelförfattarna.

  Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X