Torgny Nordin:Svenska filosofer lyfts fram ur skuggorna

Drottning Kristina och Axel Hägerström är två av filosoferna i Henrik Lagerlunds ”Den svenska filosofins historia”.
Drottning Kristina och Axel Hägerström är två av filosoferna i Henrik Lagerlunds ”Den svenska filosofins historia”. Foto: TT

Varför vet vi så lite om svensk filosofi? I ett nytt verk som tagit sig an den svenska filosofins historia från medeltiden till i dag framträder bilden av ett till stor del bortglömt tänkande som varit både originellt och självständigt.

Under strecket
Publicerad
Annons

I essän ”Den store pessimisten” från 1939 upplyser Frans G Bengtsson oss om vilka filosoferna är och vad som, enligt honom, främst karaktäriserar dem. Han skriver: ”Filosoferna äro ett litet utskott, närmast av sekret karaktär, som avdelats för att syssla med det från genomsnittsmänsklig synpunkt mest olustiga av alla företag, nämligen att tänka. /…/ De som tillhöra detta lilla utskott och därmed bära den ojämförligt mest upphöjda benämning som kan komma en människa till del – filosofer eller ”vishetens älskare” – kunna i största enkelhet indelas i två skilda kategorier: moralfilosoferna och de logiska specialisterna. De förstnämnda frappera från första ögonkastet framför allt därigenom att de äro begripliga och intressanta även för den vanliga människan /…/ De filosofera med hela sin varelse och räds inte för att visa sig inneha ett förråd av känslor och att stundom låta sig ledas av dem. Den andra kategorin filosoferar med ett antal speciellt utbildade, kyliga hjärnceller, där logiken fungerar i sin yttersta förfining; de ha inga känslor, utan endast en kall lidelse att producera begrepp och att foga dem samman med varandra i ett ofta egenhändigt tillverkat filosofspråk.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons