Annons

Svenska bönder ville begränsa bärplockningen

Bärförsäljning i Göteborg i slutet av september 1927.
Bärförsäljning i Göteborg i slutet av september 1927. Foto: TT
Under strecket
SvD
Publicerad

I början av 1900-talet omsatte det svenska bärplockandet så mycket pengar att markägare och bönder ville inskränka rätten att skörda på annans mark. I en motion från 1908 konstaterar lantbrukaren och riksdagsmannen PN Bosson att ”lagen icke tillräckligt skyddar äganderätten”. I en syrlig kommentar i Svenska Dagbladet i februari 1908 får han svar på tal av nationalekonomen och SvD-medarbetaren Gustav Cassel:

”Det låter nog mycket bra, när herr Bosson talar om att skydda den nu så moderna ’småbrukarens’ lingon från att rofplockas af den mera bemedlade, snikna befolkningen! Men låt oss dock försöka se saken så som den i stort sedt verkligen gestaltar sig! Hvad det här gäller är väl ändå att ge skydd åt samhällets allra fattigaste, de ’torpare. statdrängar, arbetare’ som hr Bosson talar om, men som ännu ej blifvit lyckliggjorda med ett eget hem. Det gäller att åt dem eller snarare åt deras hustrur och barn bevara rätten till en arbetsförtjänst, som de så innerligen väl behöfva. Låt oss blott ett ögonblick tänka oss att jordmonopolet fått den begärda tillökningen! Hvad skulle följen blifva? Jo, naturligtvis att snikna jordägare förbjödo främmande att plocka deras bär. Eller kanske snarare att bärplockning tilläts mot en viss afgift.’

Annons
Annons
Annons