Annons
X
Annons
X

Svenska bankers krishärdar

Svenska banker har utestående lån på över 500 miljarder kronor i de skuldsatta krisländerna, i huvudsak i Baltikum. Men risken ligger framför allt i de indirekta exponeringarna, enligt analytiker.

Av TT
(uppdaterad)

Gentemot Irland handlar det om 30 miljarder kronor. Mot Spanien och Portugal, dit eurokrisens blickar nu riktar sig, handlar det om samma belopp tillsammans, enligt siffror från BIS. Små belopp i sig, men kan bli riskfyllt om krisen sprider sig.

De svenska bankernas utlåning till de mest aktuella krisländerna, Irland, Spanien och Portugal är inte särskilt stor.

– Svenska banker i har i princip ingen exponering mot dessa länder, säger Pär Magnusson, chefsanalytiker på Royal Bank of Scotland.

Annons
X

Men det är inte det viktiga.

– Problemet är om vi får en systemkris, säger han.

De indirekta exponeringarna kan vara stora. Tyska och brittiska banker har mycket pengar utlånade till dessa banker. Och svenska banker har som exempel betydligt större utlåning till tyska och brittiska banker.

Även Polen börjar få ansträngda finanser med ett underskott som vuxit kraftigt till åtta procent av BNP i år. Gentemot polska banker har svenska banker utlåning på motsvarande 56 miljarder kronor.

Allra störst exponering har det svenska banksystemet mot Estland och de baltiska grannländerna. Jan Häggström, chefekonom på Handelsbanken, varnar för att den baltiska finanskrisen kan förvärras igen om Estland inför euron som planerat, nästa år.

– Irland borde ha väntat med att gå in i eurozonen tills de var uppe på inkomstnivåer i landet som motsvarar de i Tyskland eller Frankrike. Samma sak kommer att drabba Estland nu, sade Häggström till TT häromdagen.

Finansmarknadsminister Peter Norman (M) är inte oroad över svenska bankers exponering mot de krisdrabbade euroländerna.

– Sveriges exponering mot Irland är väldigt låg. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men jag kan notera bara att svenska banker är väldigt väl kapitaliserade jämfört med andra europeiska banker, säger Peter Norman till TT.

– Men finanskrisen är ju inte slut, och kommer det oro i nya länder, vilket det förhoppningsvis inte blir, så är det naturligtvis viktigt att bankerna ser om sitt hus. Men jag har ingen anledning att vara orolig på den punkten i dag, säger Norman.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X