”Svenska banker extra sårbara”

Regeringen ser tydliga risker i det finansiella systemet som skulle kunna få den svenska ekonomin att vackla vid tilltagande oro i Europa. Därför finns det enligt vårpropositionen skäl att vidta åtgärder för att upprätthålla stabilitet. Samtidigt är det enligt Kent Eriksson vid Cefin troligt att svenska banker ser ett läge för att växa sig större internationellt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Enligt vårpropositionen som presenterades under måndagen är riskerna i det svenska banksystemet i vissa avseenden större än i andra länder. Regeringen ser att förnyad oro skulle kunna spridas till Sverige och påverka den finansiella stabiliteten.

Storleken är en faktor som gör det svenska banksystemet extra sårbart enligt regeringen. De fyra största bankkoncernerna är nära sammanlänkade och deras gemensamma tillgångar är fyra gånger större än Sveriges BNP. Dessutom är de svenska bankerna sammanlänkade med den internationella marknaden och svenska hushåll har en hög skuldsättning. Sedan mitten av 1990-talet har hushållens skulder som andel av årlig disponibel inkomst, den så kallade skuldkvoten, ökat från 100 procent till 170 procent. OECD, Internationella Valutafonden och senast Europeiska kommissionen har alla påpekat riskerna med den höga belåningsgraden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons