Annons
X
Annons
X

”Svenska banker extra sårbara”

Regeringen ser tydliga risker i det finansiella systemet som skulle kunna få den svenska ekonomin att vackla vid tilltagande oro i Europa. Därför finns det enligt vårpropositionen skäl att vidta åtgärder för att upprätthålla stabilitet. Samtidigt är det enligt Kent Eriksson vid Cefin troligt att svenska banker ser ett läge för att växa sig större internationellt.

Enligt vårpropositionen som presenterades under måndagen är riskerna i det svenska banksystemet i vissa avseenden större än i andra länder. Regeringen ser att förnyad oro skulle kunna spridas till Sverige och påverka den finansiella stabiliteten.

Storleken är en faktor som gör det svenska banksystemet extra sårbart enligt regeringen. De fyra största bankkoncernerna är nära sammanlänkade och deras gemensamma tillgångar är fyra gånger större än Sveriges BNP. Dessutom är de svenska bankerna sammanlänkade med den internationella marknaden och svenska hushåll har en hög skuldsättning. Sedan mitten av 1990-talet har hushållens skulder som andel av årlig disponibel inkomst, den så kallade skuldkvoten, ökat från 100 procent till 170 procent. OECD, Internationella Valutafonden och senast Europeiska kommissionen har alla påpekat riskerna med den höga belåningsgraden.

Enligt Kent Eriksson, centrumföreståndare och forskningsledare på Centrum för bank och finans (Cefin), är inte att den höga skuldsättningen en fara för det svenska banksystemet i nuläget men om vi skulle se en långsiktig ekonomisk kris och negativ tillväxt skulle utgången kunna bli en annan.

Annons
X

– När det är en kortsiktig dipp påverkas inte banksystemet i särskilt hög grad, då finns det buffertar att ta av. Men när det är en långvarig kris blir banksystemet väldigt känsligt för konjunkturella upp- och nedgångar, säger Kent Eriksson.

Regeringen ser enligt vårpropositionen skäl att överväga ytterligare åtgärder för att upprätthålla den finansiella stabiliteten och stärka motståndskraften i de stora svenska bankerna. Sedan tidigare är det känt att kapitalkraven kommer att höjas och att bankerna måste hålla en större andel eget kapital i förhållande till de bolån som ges. Finansinspektionen har även beslutat om att bankerna ska ha större buffert av likvida tillgångar.

Men samtidigt är det enligt Kent Eriksson troligt att bankerna ser över sina expansionsplaner. Sedan 2008 har de finansiella marknaderna gradvis stabiliserats och de svenska bankerna ligger väl till i förhållande till resten av Europa. I november utsåg The Banker, som ges ut av Financial Times,
Nordea till årets bank 2012 i västra Europa.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det rådande anseendet för svenska banker kan enligt Kent Eriksson innebära en möjlighet för svenska banker att växa sig större internationellt:

  – De svenska bankerna har ett utmärkt läge för att plocka position internationellt gentemot andra banker.

  Näringslivs mest delade på Facebook just nu:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X