Krönika

Bo Löfvendahl:Svenska Akademien har inte veto på Facebook

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett viktigt språkjubileum firades nyligen: i december var det tio år sedan riksdagen fattade beslut om en nationell svensk språkpolitik, vilket Språkrådet uppmärksammade med ett seminarium. Under 2016 är det tio år sedan Svenska språknämnden förvandlades till Språkrådet och därmed fick en myndighets befogenheter och ansvar. Fyra språkmål blev resultatet av riksdagsbeslutet 2005 och har sedan dess styrt den svenska språkpolitiken:

  1. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  2. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  3. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  4. Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.
Annons
Annons
Annons