Svensk vård kan lära av USA

SJUKVÅRDSREFORM Den svenska befolkningen blir allt äldre. Det amerikanska systemet med hälsokonton, som Obama-administrationen vill rasera, är en lösning för att klara den svenska vårdens finansiering, skriver Jacob Arfwedson och Thomas Idergard på Timbro.

Under strecket
Publicerad
Annons

ebatten om president Obamas sjukvårdsreform har – både i USA och i referaten här hemma – återupprepat myter som försvårar diskussionen om ett viktigt problem. De centrala frågorna om tillgång till vård och finansieringstäckning, samt uppdelningen mellan offent- liga och privata åtaganden, är dessutom relevanta även i en svensk kontext.

Att vårdkostnaderna i USA under senare år stigit betydligt snabbare än löner och inflation, har viktiga historiska orsaker. Löne- och priskontrollen under andra världskriget tvingade företagen att konkurrera om arbetskraft genom att erbjuda skattefria sjukförsäkringar. Det amerikanska skatteverkets officiella godkännande av detta 1943, har sannolikt mer än något annat statligt ingripande präglat sjukvården.

Annons
Annons
Annons