Svensk vård halkar efter

Sjukvården och det förebyggande hälsoarbetet har utjämnat skillnaderna i dödlighet mellan olika delar av Sverige. Men det finns varningssignaler att somliga delar av landet halkar efter, visar en ny rapport.

Under strecket
Publicerad
Annons

En annan undersökning pekar mot att det också kan vara så att hela den svenska vården inte hänger med. I en internationell jämförelse av WHO-siffror för dödlighet åren 2002–2003 ligger Sverige sämre till än för tio år sedan.

Folkhälsoinstitutet har låtit analysera siffrorna för dödlighet i ett antal sjukdomar som man kan påverka med vård eller förebyggande insatser. Resultatet för de senaste 15 åren är att skillnader-na mellan tätorter och glesbygd minskat. Förklaringen är både att sjukvården på mindre orter har blivit bättre och att folkhälsoarbetet minskat överdödligheten i tobaks- och alkoholrelaterade sjukdomar som är vanligare i större städer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons