Annons
X
Annons
X

Svensk välfärd monteras snabbt ned

Moderaterna är fullt upptagna med att montera ned den sociala välfärdsstaten. Det blir extra tydligt i Stockholm. Människor som kontaktar socialtjänsten och är i akut behov av hjälp, får inte det stöd och den hjälp de har rätt till. Det skriver Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.

BRÄNNPUNKT | STOCKHOLM

Det är ironiskt att Reinfeldt och hans vänner nu påstår sig stödja Barack Obama i det amerikanska presidentvalet.
Roger Mogert

Antalet svenskar som långsvarigt måste ta socialbidrag för att överleva fortsätter att öka. Under de år borgerligheten styrt Sverige har antalet socialbidragstagare ökat med cirka 30 procent. 2006 var de drygt 84 000 personer, i fjol fick över hundra tusen människor socialbidrag i tio månader eller längre.

Socialstyrelsens rapport härom veckan visar att antalet långvariga socialbidragstagare ökat med 30 procent i landet sedan regeringen Reinfeldt kom till makten. Rimligtvis var det en rapport som borde svida för en regering som påstått sig haft ”jobbfokus” i 6 år. Dock är utvecklingen lika logisk som tragisk.

Annons
X

Den är också mycket riktigt en direkt konsekvens av den så kallade ”arbetslinjen”. Regeringens egen socialförsäkringsutredning jämför EU-ländernas sociala skyddsnät och resultatet är långt ifrån upplyftande: arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring har alla förfallit under den nuvarande regeringen.

Men påståendet att regeringens politik kan avläsas i socialbidragsstatistiken är ändå inte helt korrekt. Läget är nämligen värre än så. Samma politik som nött ned de statliga socialförsäkringssystemen till oigenkännlighet, har nämligen på många ställen i landet också förts inom den kommunala socialpolitiken – och med i stort sett samma effekter. Det vi ser i Socialstyrelsens rapport är alltså inte hela sanningen.

Bilden blir kanske som tydligast i det moderata skyltfönstret Stockholm. Här har tydliga larmrapporter kommit, bland annat från stadsdelen Rinkeby-Kista, om hur den ekonomiska pressen uppifrån gör att människor som kontaktar socialtjänsten och är i akut behov av hjälp för att de är gamla eller funktionshindrade, lever i fattigdom eller missbruk, inte får det stöd och den hjälp de har rätt till. När vi ställde frågan till cirka 200 socialarbetare i hela Stockholm, visar det sig att mönstret finns över hela staden: 40 procent känner sig tvingade att bryta mot lagen, 7 av 10 vittnar om hur pressen uppifrån gör att människor inte får det stöd de har rätt till.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stockholm stads egen statistik visar också tydligt att avslagen har ökat markant de senaste tio åren. År 2000 fick närmare hälften av dem som sökt stöd från socialtjänsten, avslag någon gång under året. Ett decennium senare är siffran uppe på hela 75 procent. Den tydligaste och största ökningen skedde året efter den borgerliga valsegern, 2007.

  Så vidden av den moderata politikens effekter kan inte utläsas i Socialstyrelsens rapport om en 30-procentig ökning av socialbidragen. Det finns därutöver ett stort mörkertal av gamla, sjuka och fattiga som helt enkelt nekas hjälp de har behov av och rätt till. Men inte heller kan detta beskrivas som ett misslyckande för regeringen. Syftet med politiken har ju inte varit en bättre fungerande välfärd. Utan att välfärd skall ersättas av välgörenhet, eller som Fredrik Reinfeldt själv uttryckt det i sina två regeringsförklaringar:

  ”Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.”

  Detta är att ställa svensk välfärdspolitik på huvudet. Den svenska modellen, som Reinfeldt ofta påstår sig stå bakom, bygger nämligen på det omvända: ett väl fungerande socialt skyddsnät som omfattar alla. Frivilligsektorn – kyrkorna, samfunden och de ideella organisationerna – är i den svenska modellen ett viktigt komplement, men väl ett komplement.

  Det är sålunda ironiskt att Reinfeldt och hans vänner nu påstår sig stödja Barack Obama i det amerikanska presidentvalet, och inte Republikanerna som de annars har ett samarbete med via den konservativa internationalen IDU. Mycket av slaget om de amerikanska väljarna handlar just om Obamas ambition att så sakteliga bygga upp en fungerande social välfärdsstat. Här i Sverige är Moderaterna fullt upptagna med att montera ned den. Som Mitt Romney lovat göra i USA om han kommer till makten.

  ROGER MOGERT (S)

  oppositionsborgarråd i Stockholm

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X