”Svensk teknik ger ny kärnkraft med miljövinster”

Indiska investerare satsar på svensk teknik för fjärde genera­tionens kärnkraft, som kan återanvända kärnavfall och ge stora miljövinster. Nu måste nedmonteringen av den svenska kärnkraften upphöra och intresset vakna för den nya tekniken, skriver fyra debattörer.

Under strecket
Publicerad

Nya reaktorer, så kallade generation 4, kan återvinna kärnavfall.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Samtidigt som satsningen på väder­beroende energikällor ökar i Sverige, som vind-, vatten-, sol- och vågkraft, pågår nedmonteringen av svensk kärnkraft. Det kan göra svensk energiförsörjning mer sårbar på sikt, men det behöver inte bli så. Det pågår sedan några år ett lovande projekt i Sverige kring blykylda reaktorer, det som kallas fjärde generationens kärnkraft. Dessa reaktorer kan återanvända avfallet från dagens reak­torer. Det innebär inte bara stora miljövinster, utan också en stabil energi­försörjning för lång tid fram­över. Tack vare finansiering från Indien kan projektet nu ta fart, men var finns det svenska engagemanget?

Tekniken är väl beprövad sedan decennier och används bland annat i atomubåtar, men har hittills lidit av att livslängden på den här typen av reaktorer bara varit några få år på grund av materialproblem. Det är dem som nu svenska Leadcold, ett företag avknoppat från KTH, löst. Därför är det glädjande att företaget nu i oktober fick en investering på 150 miljoner kronor från indiska Essel Group. Det är ett stort steg närmare en prototyp av en blykyld generation 4-reaktor (Gen IV) utvecklad i Sverige av Leadcold.

Annons
Annons
Annons