Annons
X
Annons
X

Svensk styrka i allt svårare strider

USA stöder truppen. Läget för den svenska truppen i Afghanistan är så tufft att stridsflyg från USA öppnat eld för att undsätta soldaterna. Flygattackerna har inte offentliggjorts. Sedan maj har svenskarna varit med om över 30 eldstrider och 15 bombangrepp. Orsaken är en ny taktik där truppen stannar kvar i talibanernas fästen.

(uppdaterad)

Samtidigt som svenska politiker talar om att läget i Afghanistan stabiliseras, har Sveriges trupp där utkämpat de hårdaste striderna någonsin sedan den kom dit 2002.

De rödgröna lovade i valrörelsen att börja ta hem truppen redan 2011. Regeringen Reinfeldt lägger den 4 november fram en proposition om förlängning av insatsen. Under tiden har Försvarsmakten begränsat informationen till svenska folket om striderna till ett minimum. ”Varje kula som skjuts mot oss är politisk dynamit”, sägs det i Högkvarteret.

SvD kan idag avslöja nya fakta om flygangrepp och stridsintensitet. Läget bekräftas av Gustaf Fahl, chefen för den nuvarande styrkan FS 19 som sändes ner i maj:

Annons
X

–Det har varit ett mycket stort antal eldstrider, drygt ett 30-tal, säger överste Gustaf Fahl.

Minst tio gånger har den svensk-finska truppen varit så utsatt att den begärt in flygunderstöd från den Nato-ledda Isaf-styrkan. USA har ständigt attackplan i luften över Afghanistan som Isaf kallar in. Genom president Barack Obamas utökning av insatsen kan Sverige även få understöd av attackhelikoptrar som finns i närheten på flygbasen Marmal utanför Mazar-e-Sharif.

–Det är ett standardbeteende direkt i en stridssituation att kalla in flygunderstöd. Det är till stor hjälp, säger Gustaf Fahl.

Oftast räcker det med att attackflygplanen fäller facklor mot fienden som en varning, vilket leder till att stridskontakten upphör. Men i den västra delen av Sveriges ansvarsområde har flygstridskrafter tre gånger öppnat eld för att undsätta svenskar. Två gånger har flygplan skjutit med automatkanon. Vid det tredje sköt en attackhelikopter med automatkanoner och avfyrade en Hellfire-robot mot talibanerna.

Får ni hjälp när ni behöver?

–Det får vi i nästan samtliga situationer. Det har varit något litet undantag när det varit en konflikt mellan olika delar av insatsområdet, svarar Gustaf Fahl.

De hårdaste striderna utkämpades dag och natt under åtta dygn, 18–26 juli. ”Det var helvetet på jorden”, enligt en officer. De ständiga striderna och bombattackerna påverkar naturligtvis truppen som får avlösning i november.

–Vi har ett fortsatt gott stridsvärde, även om det inte är så enkelt att man bara skakar av sig och går vidare. Vi påverkas, men det är hanterbart än så länge inom förbandet. Viljan att fortsätta lösa uppgiften är god. Den hjälps av att vi ser goda resultat, säger Gustaf Fahl.

Till de över 30 eldstriderna kommer 15 olika angrepp med sprängladdningar som inte följts av något eldöverfall. En del av bomberna har detonerat medan andra upptäckts i förväg och desarmerats.

Inga svenska dödsoffer har krävts under FS 19:s insats. Ett skäl är att USA-flyget kunnat kallas in. Ett annat är de skyddade fordonen Galten och Stridsfordon 90 motstått attacker med raketgevär och stridsvagnsminor. Däremot har afghanska poliser och militärer som stridit vid svenskarnas sida stupat.

Även civila drabbas hårt. När en självmordsbombare i bil den 24 september angrep en svensk-finsk-norsk kolonn dödades ett barn och 29 afghaner skadades.

Den främsta orsaken till de allt tätare angreppen mot den svensk-finska truppen är en förändrad taktik mot terroristerna. Tillsammans med afghanska armén och polisen söker förbandet upp just de nyckelområden där talibanerna är starka.

Ett sådant ligger fyra mil väster om Mazar-e-Sharif och har i‑huvudsak pashtunsk befolkning. Här stupade i februari i år två svenska officerare och en afghansk tolk från FS 18, det tidigare förbandet. FS 19 har upprättat en postering i byn Ali Zayi och numera patrulleras området regelbundet av svensk-finska och afghanska förband.

–Det har varit ett av talibanernas starkaste områden och ger man sig in där blir det motreaktioner med attacker och olika förberedelser för attacker som vi lyckats undanröja, säger Gustaf Fahl som understryker att operationen nu kopplas till civilt stöd.

–Det är kortsiktiga åtgärder som att grusa en väg eller skänka skolböcker och långsiktiga utvecklingsprojekt som skolor, vatten och sjukvård tillsammans med afghanerna. Vi ser att strategin håller och hittills har det burit god frukt.

Den andra orsaken till striderna är att antalet rådgivare, mentorer, som följer de afghanska förbanden i fält, ökat. Dessa 47 svenska rådgivare sorterar under det regionala kommandot, lett av Tyskland. Men enligt överste Fahl innebär det inte sämre säkerhet för dem:

–Det är lika viktigt för mig att se till att de är försedda med resurser som alla andra delar av förbandet.

Talibanfästen finns i alla de fyra provinserna som FS 19 och Sverige ansvarar för. Det är också där striderna blossar upp.

–Vi kan inte lämna människor som lever där under talibanterror i sticket. Vi måste försöka bryta utvecklingen även där. Ger vi oss inte på de områdena är de som cancersvulster, då växer problemen. Andra områden är relativt sett säkra, förklarar Gustaf Fahl.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X