Svensk sperma bättre än dansk

Under strecket
Publicerad
Annons

– Reproduktionsorganen mår bättre hos svenskar än hos danskar. Varför vet vi ännu inte, säger andrologen och forskaren Aleksander Giwercman, överläkare på urologkliniken vid Malmö Allmänna sjukhus.

Han har specialstuderat spermakvaliteten hos 305 sydsvenska värnpliktiga.
Ursprungligen för att ta reda på om det fanns något samband mellan sädeskvalitet och risken för testikelcancer.
Hypotesen var att de som hade ont om spermier i sädesvätskan också löpte högre risk för testikelcancer.
Svaret på den frågan tycks vara ja.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons